Eksperci

Eksperci

Dr nauk med. Paweł Nastałek

Studia na Wydziale Lekarskim ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku w ramach indywidualnego toku studiów. W 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2016 – specjalisty chorób płuc.
Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał z wyróżnieniem w 2015 (tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Wykorzystanie 24-godzinnego monitorowania akcji serca metodą Holtera w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych chorych z ciężką postacią obturacyjnego bezdechu sennego’’).

Posiada wieloletnie, stale pogłębiane doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zaburzeń oddychania w czasie snu, leczeniu niewydolności oddechowej, szczególnie metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz diagnostyce bronchoskopowej i ultrasonograficznej układu oddechowego.  

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych publikowanych na łamach renomowanych specjalistycznych czasopism.

Wróć do listy ekspertów